ATT TÄNKA PÅ

När du anlitar en begravningsbyrå är det viktigt att du känner dig trygg med vetskapen om att begravningsbyrån äger den kunskap och erfarenhet som krävs för det uppdrag du lämnar över.

Det handlar om stora känslor och personlig insyn i både familj och ekonomi och det är av stor vikt att du fattar förtroende för vald begravningsbyrå.

Kom ihåg att det oftast inte är bråttom att välja.

Under första kontakten bestäms i regel det mesta vad det gäller begravningsaktens utformning, typ av kista, blommor, tryckta kort, musik, personal, minnesstund, plats, dag och tid. Vi kan även boka in tid för kontakt med Familjens Jurist eller Petterssons Stenhuggeri.

Att hålla begravningsuppdraget inom byrån anser vi vara viktigt, dvs. att begravningsbyrån utöver begravningsarrangemang även utför kistläggning och transport, likväl även som representant i kapellet eller kyrkan.

Kortfattat - att vi som begravningsbyrå följer hela uppdraget från första samtalet till avslutande gravsättning för din trygghet och för bästa omhändertagande av den avlidne.

I Sverige måste en avliden gravsättas alternativt kremeras inom 30 dagar från dagen för dödsfallet, vi rekommenderar att du som ansvarig beställare snarast tar kontakt med en begravningsbyrå.

ett tips är att att titta på nätet för att bilda dig en uppfattning om priser och tjänster som erbjuds innan kontakt tas.

En begravningsakt sker ofta 2-3 veckor efter kontakt med begravningsbyrån, lite beroende på beställares önskemål och situation.

En begravningsakt sker sedan i kyrka, begravningskapell eller kanske ett annat önskemål. Begravningsakten kan vara borgerlig eller religiös och den sker med kista, urna eller utan någotdera. Det kan vara en jordbegravning eller en urngravsättning, minneslund eller askgravlund alternativt spridas till havs.

Bouppteckning måste vara inskickad till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet. denna löper parallellt med begravningen och oftast med hjälp av en jurist, tillhandahållen av begavningsbyrån (vi samarbetar med Familjens Jurist) eller om du själv har kontakt med någon.

Är det en enklare bouppteckning kan du göra den själv, allt beror på tid och din situation.

Om den avlidne inte hade några tillgångar sker en dödsboanmälan.kontakta oss för mer information.

Frölunda Begravningsbyrå